Czym jest rebirthing

Kategoria: Infromacje Poprawiono: niedziela, 29, grudzień 2019

Rebirthing jest prostą i naturalną metodą, w której jednym z głównych filarów jest oddech. Metoda ta opiera się na technice długiego i pełnego wdechu. Powietrze wdychane jest do górnej części klatki piersiowej. Po długim i pełnym wdechu płynnie następuje bezwysiłkowy wydech. Oddychanie jest ciągle, bez przerw między wdechem a wydechem. W ten sposób oddech jest połączony.

Leonard Orr, inicjator rebirthingu, zaproponował ten sposób oddechu jako naturalny mechanizm powrotu do wewnętrznej równowagi. Mechanizm ten polega na neutralizacji napięć oraz blokad, zarówno fizycznych jak i emocjonalnych, które powstały w trakcie narodzin i doświadczeń pierwszych lat życia.

Uwalniając napięcia będące efektem trudnych przeżyć czy też doświadczonych traum, stajemy się bardziej świadomi swoich myśli i uczuć. Możemy kierować swoim życiem z większą świadomością i brać odpowiedzialność za podejmowane w zgodzie ze sobą decyzje.

Ponieważ nasz umysł zbudowany jest warstwowo, to, co dzieje się w dzieciństwie, w miarę jak rośniemy, stopniowo przechodzi do naszej podświadomości. I mimo że w dorosłym życiu mamy dużo większą zdolność oceny sytuacji i weryfikowania myślenia, ten materiał z dzieciństwa pozostaje w warstwie podświadomej, do której nie mamy już dostępu w normalnym stanie czuwania.

Podświadomość jednak nadal istotnie wpływa na nasze działania, na to, jakie czujemy emocje,  i jak widzimy siebie samego na tle świata i innych ludzi. I ten przechowany w podświadomości „bagaż” cały czas może na nas działać.

Często tak jest, że podejmowane teraz przez nas próby racjonalnego myślenia i weryfikacji swojego obrazu siebie nie odnoszą spodziewanych rezultatów. Dzieje się tak, ponieważ to, jak postrzegamy siebie, jest sumą zarówno naszych świadomych, jak i podświadomych myśli. Niestety z przewagą tych podświadomych!

Dlatego aby dokonać prawdziwych zmian, potrzebujemy zanurzyć się w głębszych warstwach naszego umysłu. W inny sposób niż za pomocą zwykłego myślenia, bo ono nie ma szans na zagłębienie się w podświadomości.

Potrzebujemy na chwilę odłączyć „codzienny” umysł i wejść do obszaru podświadomości, gdzie językiem porozumiewania się jest świat emocji i odczuć. Wtedy nasza świadomość jest tylko świadkiem tego procesu zanurzania się w sobie.

Właśnie w tym celu w rebirthingu wykorzystujemy świadomy oddech. Jest on mostem łączącym naszą uważność, samoświadomość z tym, co dzieje się wewnątrz nas w obszarze podświadomości. Sam oddech ma niezwykle transformującą moc, która pozwala uwolnić zalegający w naszej podświadomości „bagaż”.

Taki sposób oddychania może być również wykorzystany w krótszej formie, która potrafi przynieść natychmiastowy efekt relaksu i odprężenia. Może też z powodzeniem być stosowany systematycznie jako metoda transformacji siebie dla tych, którzy odczuwają potrzebę głębszej poprawy jakości swojego życia.